Bezpieczeństwo w magazynie – na co należy zwrócić uwagę?

Magazyn jest miejscem, gdzie wykonuje się wiele różnorodnych operacji, które mogą stwarzać zagrożenie – zarówno dla pracowników, ale również dla wyposażenia oraz przechowywanego towaru. Aby, zapewnić bezpieczną pracę w magazynie należy znać zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również potrafić je stosować w praktyce.

Pracownik firmy zobowiązany jest do znajomości przepisów i zasad BHP, ale również brać udział w szkoleniach w tym zakresie. Każdy pracownik w trakcie pracy powinien przestrzegać należytego stanu maszyn, narzędzi oraz wszelkich materiałów, z których korzysta podczas wykonywania pracy. Ważnym elementem są też środki ochrony zbiorowej, przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronna. W przypadku gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy niezwłocznie zgłosić to do pracodawcy. Pracownik magazynowy jest najbardziej narażoną osobą na niebezpieczeństwa w magazynie. Jest to zawód, który w zależności od magazynowanych towarów i sposobu nich przechowywania, może różnić się czynnikiem ryzyka zawodowego.

Najczęstsze zagrożenia w magazynie:

  • potrącenia przez pojazdy magazynowe
  • urazy ciała przez podnoszenie ciężkich przedmiotów
  • urazy spowodowane upadkami z wysokości
  • urazy i stłuczenia wynikające z poślizgnięć lub potknięć na śliskiej lub nie równiej powierzchni,
  • uderzenie spowodowane spadającymi przedmiotami
  • toksyczne, łatwopalne czy wybuchowe materiały (jeśli są przechowywane w magazynie)

Jak dbać o bezpieczeństwo w magazynie? 

W celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w magazynie podczas pracy w pierwszej kolejności należy pamiętać o przeszkoleniu pracowników w zakresie zasad BHP, ale również szkolenie z instrukcji obsługi korzystania z maszyn i urządzeń.  Ważne jest również, aby prawidłowo przygotować miejsce pracy, czyli zniwelować wszelkie wady konstrukcyjne i techniczne, które mogą stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku, ale również zaopatrzyć miejsce pracy w środki ochrony takie jak bariery elastyczne. Dzięki, separacji przestrzeni magazynowej przy użyciu barier, możemy zapobiec kolizjom i wypadkom. Pomagają również w bezpiecznym magazynowaniu towaru.

Kategorie wpisów

Masz pytania?

Odwiedź nasze social media