Czy certyfikaty w branży bezpieczeństwa mają znaczenie?

Dbanie o życie oraz zdrowie pracowników, to kluczowy obowiązek pracodawców. Przy prowadzeniu działalności, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy. Przy zabezpieczaniu hal czy magazynów, warto się upewnić czy montowane produkty posiadają certyfikaty zapewniające jakość, niezbędne testy oraz dbałość o szczegóły. Dzięki przedstawieniu certyfikatu produktu, przedsiębiorstwo gwarantuje swojemu potencjalnemu nabywcy wysoką jakość oraz zadbanie o każdy szczegół, by oferowany produkt był kompletny, sprawdzony i jakościowy. W sektorze bezpieczeństwa przemysłowego certyfikacja ma jeszcze większe znaczenie, obrazuje ona które produkty zostały już całkowicie sprawdzone i odpowiadają ogólnie przyjętym normom i wymaganiom.

Certyfkat SGS

Firma SGS, to światowy lider w zakresie certyfikacji, testowania, weryfikacji oraz kontroli. Jako wzorzec dla wielu firm w zakresie rzetelności i jakości, dzielą swoje usługi na następujące kategorie: Inspekcja, testowanie, certyfikacja i weryfikacja. W swoich działaniach firma SGS dokumentuje procesy, procedury i odpowiedzialność za realizację zasad oraz celów dotyczących jakości. Certyfikacja przyznawana jest po pozytywnym przejściu audytu i oznacza dla organizacji następujące korzyści:

  • Większa wydajność działalności
  • Spełnienie wymagań ustawowych i regulacyjnych
  • Dotarcie do nowych rynków
  • Identyfikacja i ograniczenie zagrożeń

Nasza firma przeprowadziła wszystkie niezbędne badania oraz testy, dzięki czemu i gama produktów Hard-Flexx® i EOS® są certyfikowanymi produktami, sprawdzonymi przez firmę SGS.

Certyfikat LL-C

Certyfikacja wykonywana przez organizację LL-C Certification, jest jedną z ważniejszych informacji dla partnerów oraz klientów audytowanej firmy. Przy wzmożonej konkurencyjności, certyfikat LL-C obrazuje najwyższą jakość towarów lub usług, oraz chęć nieustannego udoskonalania produktu. Certyfikaty są co prawda wydawane na okres 3 lat, jednak przedsiębiorstwa chcące posiadać to wyróżnienie, muszą być przygotowane na coroczne audyty określające obecny stan oraz jakość produktów. Najważniejsze aspekty certyfikacji ISO 9001 firmy LL-C:

  • Ukoronowanie starań firmy w działaniach pro-jakościowych
  • Istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością
  • Wzmocnienie wizerunku organizacji w oczach klientów
  • Wpływ na ekologię, zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów

Na każdym etapie produkcji oraz montażu produkty Hard-Flexx® oraz EOS® spełniają normy oraz wymagania stawiane przez organizację LL-C.

Contex Experts przykłada szczególny nacisk na przedstawienie korzyści i jakości swoich produktów. Cały proces produkcji, montażu oraz testów spełnia wszystkie możliwe normy oraz wymogi obowiązujące wśród firm certyfikujących, oraz instytucji sprawujących nadzór nad bezpiecznym przygotowaniem produktów. Zależy nam, by móc oferować naszym klientom produkty w pełni sprawdzone i przystosowane do ciągłej eksploatacji i ochrony ludzi, infrastruktury czy towarów. Kultura organizacyjna naszej firmy, opiera się na dbaniu o każdy szczegół naszej działalności, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Kategorie wpisów

Masz pytania?

Odwiedź nasze social media