Wypadki przy pracy

Najważniejszym celem naszej pracy i misją naszej firmy, jest wpływanie na bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach i dążenie do niwelowania do minimum liczby wypadków. Szczególną uwagę przywiązujemy oczywiście do firm, z którymi regularnie współpracujemy i realizujemy projekty, jednak nie przechodzimy obojętnie obok danych, związanych z sytuacją bezpieczeństwa w pracy w Polsce czy na świecie. Analizujemy trendy i obecne problemy w różnych przedsiębiorstwach, by być przygotowanym na zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom i oferowanie rozwiązań skutecznie zmniejszających ryzyko zagrożeń w pracy.

Dane związane z ilością wypadków w Polsce, selekcjonuje i analizuje Główny Urząd Statystyczny. Dzięki regularnie udostępnianym raportom, można w łatwy sposób zbadać obecne tendencje i sytuację na rynku bezpieczeństwa. Ostatnie lata, to okres całkiem pokaźnej ilości wypadków, przełamanej bardzo dobrym rokiem 2020, kiedy było ich znacznie mniej. Wpływ miała na to z pewnością również sytuacja gospodarcza na świecie i pandemia. Należy jednak zwrócić uwagę, że mniejsza ilość niepożądanych zdarzeń, wiąże się przede wszystkim z większymi inwestycjami ze strony pracodawców w infrastrukturę ochronną w zakładach pracy. Pomimo tych działań, w 2021 roku, liczba wypadków ponownie wzrosła i to aż o niemal 10%. Pierwszy raportowany kwartał 2022 roku również przewyższa wartości w analogicznym okresie zeszłego roku, co może zwiastować tendencję zwyżkową i w tym roku. Aby zahamować ten proces i regularnie obniżać ilość takich zdarzeń, należy zwrócić szczególną uwagę na edukację czy szkolenia, ale przede wszystkim na infrastrukturę i elementy zabezpieczające newralgiczne miejsca w pracy.

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków w ostatnim roku, było nieprawidłowe zachowanie pracownika. Aż 60,8% wypadków spowodowane było błędem ludzkim. Na kolejnych miejscach, znajdowały się odpowiednio: niewłaściwy stan czynnika materialnego, niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika oraz niewłaściwa organizacja stanowiska pracy. Nieszczęśliwe zdarzenia spowodowane błędem ludzkim, to ogromny odsetek, który zniwelować można jedynie zabezpieczeniem całego magazynu czy hali produkcyjnej, oraz odpowiednim oznakowaniem i edukacją pracowników. Najwięcej wypadków (w tym śmiertelnych), odnotowano w branżach związanych z przemysłem, budownictwem i transportem. Zarówno przy pracy w zakładach produkcyjnych czy logistycznych, zabezpieczenie miejsca pracy jest jak najbardziej możliwe, wskazane, a nawet pożądane.

Wpływanie na bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy, nigdy nie było takie proste. Obecne rozwiązania, takie jak bariery elastyczne Hard-Flexx® czy elastyczne osłony słupa EOS®, znacznie niwelują ryzyko wypadków. A przy jakimkolwiek błędzie sprawiają, że jego skutki są nieporównywalnie mniej drastyczne, niż w przypadku takiej samej sytuacji bez zabezpieczeń. Ochrona pracowników, to w obecnych czasach priorytet i kwestia, na którą wszystkie przedsiębiorstwa powinny zwrócić należytą uwagę, by w kolejnych latach niebezpieczeństw w pracy było coraz mniej.

Kategorie wpisów

Masz pytania?

Odwiedź nasze social media