Zastosowanie barier elastycznych

Często zwracamy uwagę, na najważniejsze zalety barier elastycznych i ich przewagę nad zamiennikami stalowymi. Jednak nie przedstawiliśmy jeszcze szerokiego wachlarza zastosowań tego typu zabezpieczeń. Warto skupić się na wielu możliwych obszarach, których ochrona może przynieść korzyści dla firmy, w długoterminowym użytkowaniu.

Na pierwszym miejscu w sprawach bezpieczeństwa są ludzie, i również w przypadku barier elastycznych, to właśnie pracownicy odgrywają główną rolę i to oni przede wszystkim powinni być chronieni. W ponad połowie wszystkich wypadków z udziałem wózków widłowych, poszkodowani są pracownicy, czego skutkami są poważne urazy, a czasem nawet śmierć. Zapobieganie tak dramatycznym wypadkom, to wręcz obowiązek pracodawców, którzy również ponoszą konsekwencje i z powodu zaniedbań mogą otrzymać olbrzymie kary finansowe, lub postępowania sądowe. Dzięki barierom elastycznym, można wygrodzić ciągi komunikacyjne pieszych od miejsc, gdzie poruszają się wózki widłowe i inne pojazdy w magazynie, co znacząco zniweluje ryzyko wystąpienia wypadków nawet w przypadku błędu ludzkiego. Pracownicy magazynowi również narażeni są na urazy, spowodowane spadającymi stosami towarów. Zabezpieczanie takich produktów również jest możliwe – dzięki wysokim barierom możemy wygrodzić taką przestrzeń. Dzięki temu, nawet w przypadku przesunięcia towarów, zostają one zatrzymane przez zabezpieczenia, co skutkuje ochroną i zarówno ludzi, jak i produktów składowanych w magazynie.

Kolejnym zastosowaniem barier elastycznych w magazynach czy halach produkcyjnych, jest zabezpieczanie maszyn oraz infrastruktury budynku. Jeżeli mamy już pewność, że pracownicy są odpowiednio zabezpieczeni, to warto zwrócić uwagę na kolejne aspekty bezpieczeństwa. Sprzęt i maszyny w przedsiębiorstwach to zawsze bardzo ważne, integralne punkty dla działania całej firmy. Nikt nie może sobie pozwolić na kosztowne naprawy czy wymiany w kluczowych maszynach, a ponadto każda interwencja wiąże się z przestojem i redukcją wydajności zakładu. Skuteczna ochrona sprzętu, pozwala na uniknięcie takich problemów i ominięcie wypadków, związanych z uderzeniami i uszkodzeniami maszyn. Znaczenie ma również ochrona kluczowych instalacji, dzięki którym możliwe są np. dostawy prądu. Każda przerwa w pracy jest dla przedsiębiorstwa stratą, w związku z czym nie można do tego dopuścić, zabezpieczając wszystkie kluczowe elementy infrastruktury barierami elastycznymi. Aby zapobiec przestojom w pracy, warto również zabezpieczyć budynek w jego newralgicznych miejscach. Nie dopuści to do uszkodzeń konstrukcji przez pojazdy ani towary. Ochrona ścian, kolumn czy regałów pozwoli nie tylko na zabezpieczenie budynku, ale może również wpłynąć na wysokość ubezpieczenia. Budynki obarczone wysokim ryzykiem uszkodzenia, mają znacznie wyższe składki, co przekłada się na spory wzrost kosztów dla przedsiębiorstwa.

Bariery elastyczne Hard-Flexx®, znajdują swoje zastosowanie w wielu kluczowych zadaniach bezpieczeństwa. Idealnie sprawdzają się w zabezpieczaniu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc ze stosami, co zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i niweluje praktycznie do zera ryzyko potrącenia pieszych w magazynie. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, bariery Hard-Flexx® mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, co rozszerza możliwości w zabezpieczaniu kluczowych i newralgicznych miejsc dla przedsiębiorstwa. Dzięki ich bezobsługowości, nie ma konieczność kolejnych inwestycji w naprawy czy konserwacje, a strategiczne miejsca dla biznesu, będą chronione barierami pochłaniającymi energię kinetyczną z uderzenia.

Bariery elastyczne to innowacyjne rozwiązanie, które podobnie jak bariery stalowe zabezpiecza kluczowe obszary dla przedsiębiorstwa. W porównaniu do metalowych odpowiedników nowsze rozwiązanie nie prowadzi do konieczności napraw, konserwacji ani renowacji podłoża po uderzeniu. Dzięki możliwości montowania barier elastycznych wewnątrz i na zewnątrz magazynów i hal produkcyjnych, są to rozwiązania o niezwykle szerokich możliwościach i zastosowaniach, co jest bardzo korzystne i atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Kategorie wpisów

Masz pytania?

Odwiedź nasze social media